Bankyň dolandyrylyşy

BANKYN DOLANDYRYS GENESI

Paydarlar Genesinin Baslygy

Sahymyrat Abdyrahmanowic Aganiyazow (Dayhanbank DTB-nin Mudiriyetinin baslygy)

Paydarlar Genesinin Baslygynyn Orunbasary

Fikrettin AKSU (T.R. Ziraat Banky)

Paydarlar Genesinin Agzalary

Gulbin Cakyr (T.R. Ziraat Banky)
Umit Urfalioglu (T.R. Ziraat Banky)

Bankyn audit genesi

Erkan Kurt T.R. Ziraat Banky)

Dowletgeldi COPANOW (Dayhanbank DTB)

Satlyk ERKAYEW (Dayhanbank DTB)

 

Bankyn mudiriyeti

Mudiriyetin baslygy - Kazym Gundogar

Mudiriyetin baslygynyn orunbasary - Mekan Datdow

Mudiriyetin baslygynyn orunbasary - Metin Yawuz