Türkmen-Türk paýdarlar täjirçilik banky

Goýumlar

Goýum hyzmatlarymyz


 Ilatyň erkin pul serişdelerini goýum hasaplaryna çekilmeginiň möçberini artdyrmak we goýum hyzmatlarynyň görnüşlerini köpeltmek maksady bilen, Türkmen-Türk paýdarlar täjirçilik bankynda aşakdaky toparlar boýunça raýatlardan milli manatda we daşary ýurt pul serişdelerini çekmek boýunça goýum amallaryny amala aşyrylýar: 


 

t/b Goýum görnüşi Göterim ölçegi
1
3 aý möhletli goýum hasaplar (manat) ýyllyk 3 %
6 aý möhletli goýum hasaplar (manat) ýyllyk 6 %
12 aý möhletli goýum hasaplar (manat) ýyllyk 9 %

2 6 aý möhletli goýum hasaplar (daşary ýurt pulunda) ýyllyk 0.5 %
1 ýyl möhletli goýum hasaplar (daşary ýurt pulunda) ýyllyk 1 %