Türkmen-Türk paýdarlar täjirçilik banky

Alyş-çalyş nokatlar


Aşgabat şäheriniň alyş-çalyş nokatlary barada maglumat 


1. TTPTB-nyň baş binasynda daşary ýurt pulyny alyş-çalyş nokady 


 Salgysy: Aşgabat ş. Magtymguly şaýoly 111/2


 Şenbe we Ýekşenbe günlerinden başga günleri 


 Iş sagatlary: 09:00 - 18:00        


 Arakesme:   13:00 - 14:00         


 


2. “Garzaşsyzlygyň 15 ýyllygy” söwda merkezinde ýerleşýän daşary ýurt pulyny alyş-çalyş nokady


 Salgysy: Asgabat ş., Oguzhan köçesi


 Şenbe we Ýekşenbe günlerinden başga günleri  


 Iş sagatlary: 09:00 - 18:00          


 Arakesme:   13:00 - 14:00 


 


3. “Balşeker" söwda merkezinde ýerleşýän daşary ýurt pulyny alyş-çalyş nokady 


 SalgysyAşgabat ş., Bitarap Türkmenistan Şaýolunyň 192-nji jaýy 


 Şenbe we Ýekşenbe günlerinden başga günleri  


 Iş sagatlary09:00 - 18:00        


 Arakesme:   13:00 - 14:00  


 


TTPTB-nyň weleýatlardaky nokatlarynda hereket edýan alyş-çalyş nokatlary barada maglumat 


1. Daşoğuz  şäherinde ýerleşýän daşary ýurt pulynyň  alyş-çalyş nokady 


 Salgysy: Gahryman Gurbansoltan eje köçesiniň 6/2-nji jaýy, Daşoguz şäheri


 Şenbe we Ýekşenbe günlerinden başga günleri  


 Iş sagatlary: 09:00 - 18:00        


 Arakesme:   13:00 - 14:00         


 


2. Türkmenabat  şäherinde ýerleşýän daşary ýurt pulynyň alyş-çalyş nokady 


 Salgysy: Bahar kiçi etrapçasynyň 74/4 jaýy.


 Şenbe we Ýekşenbe günlerinden başga günleri  


 Iş sagatlary: 09:00 - 18:00        


 Arakesme:   13:00 - 14:00         


 


3. Mary  şäherinde ýerleşýän daşary ýurt pulynyň alyş-çalyş nokady 


 Salgysy: Mollanepes 46, Mary şäheri


 Şenbe we Ýekşenbe günlerinden başga günleri  


 Iş sagatlary: 09:00 - 18:00        


 Arakesme:   13:00 - 14:00         


 


4. Atamyrat  şäherinde ýerleşýän daşary ýurt pulynyň alyş-çalyş nokady 


 Salgysy: Atamyrat ş. S.Niýazow köçe, jaý 1


 Şenbe we Ýekşenbe günlerinden başga günleri  


 Iş sagatlary: 09:00 - 18:00        


 Arakesme:   13:00 - 14:00