Türkmen-Türk paýdarlar täjirçilik banky

Önümçilik maksatly karzlar

Bank Türkmenistanda kiçi we orta derejedäki isjenligi goldamak maksady bilen edara görnüsli tarapy döretmezden hereket edýän telekeçilere we edara görnüsli taraplara karzyn asakdaky görnüslerini hödürleýär


Täjirçilik Karzlary:


- Harytlaryñ satyn alynmagy;


- Dolansyk serisdelerinin üstüni dolmak.


Karzyñ möçberi: Hakyky girdejileriñ derejesine we hödürlenýän is meýilnamasyna laýyklykda alynjak girdejilere göra kesgitlenilýär


Karzy almagyñ esasy sertleri:


- Durnukly girdeji çesmesiniñ bolmagy


- Karzy ulanmak isinin meýilnamasynyn bolmagy


- Isjenligini tassyklaýjy resminamalaryñ bolmagy


- Karz boýunça 1 kepil (aýratyn halatlarda)


- Girew hökmünde goýup boljak emlägiñ bolmagy
Önümçilik Maksatly Karzlar:


- Çig mal we enjamlaryñ satyn alynmagy


- Önümçiligiñ ulaldylmagy


- Düýpli gurlusyk we abatlaýys isleri üçinKarzyñ möçberi: Hakyky girdejileriñ derejesine we hödürlenýän is meýilnamasyna laýyklykda alynjak girdejilere göra kesgitlenilýär.

Karzy almagyñ esasy sertleri:


- Durnukly girdeji çesmesiniñ bolmagy


- Karzy ulanmak isinin meýilnamasynyn bolmagy


- Isjenligini tassyklaýjy resminamalaryñ bolmagy


- Karz boýunça 1 kepil (aýratyn halatlarda)


- Girew hökmünde goýup boljak emlägiñ bolmagy