Türkmen-Türk paýdarlar täjirçilik banky

Goýumlar

Goýum hyzmatlarymyz


 Ilatyň erkin pul serişdelerini goýum hasaplaryna çekilmeginiň möçberini artdyrmak we goýum hyzmatlarynyň görnüşlerini köpeltmek maksady bilen, Türkmen-Türk paýdarlar täjirçilik bankynda aşakdaky toparlar boýunça raýatlardan milli manatda we daşary ýurt pul serişdelerini çekmek boýunça goýum amallaryny amala aşyrylýar: 


 

t/b Goýum görnüşi Möhleti Göterim ölçegi
1 Gysga möhletli 1 aý ýyllyk 1%
2 Hyzmatdaşlyk 3 aý ýyllyk 3%
3 Aýyň nury 6 aý ýyllyk 6%
4 Serpaý 9 aý ýyllyk 7%
5 Bal süýji, baldan bala süýji 9 aý ýyllyk 9%
6 Maşgala süýşirintgileri 12 aý ýyllyk 9%
7 Galkynyş 24 aý ýyllyk 10%

8 6 aý möhletli goýum hasaplar (daşary ýurt pulunda) ýyllyk 0.5 %
1 ýyl möhletli goýum hasaplar (daşary ýurt pulunda) ýyllyk 1 %