Türkmen-Türk paýdarlar täjirçilik banky

Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti iş sapary bilen Lebap welaýatyna ugrady


2016-njy ýlyň 28-nji sentýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Lebap welaýatyna ugrady.


Aşgabadyň halkara howa menzilinde milli Liderimizi resmi adamlar ugratdylar. 


Az wagtdan soň, hormatly Prezidentimiz uçary Türkmenabat şäheriniň howa menzilinde gondy. Bu ýerde döwlet Baştutanymyzy resmi adamlar garşyladylar.