Türkmen-Türk paýdarlar täjirçilik banky 

bildirişler

Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW - ROWAÇ

Rowaçlygy buşlap gelen

Ýyllaryň salamy Rowaç!

 Göwünleri hoşlap gelen

Ýollaryň kemaly Rowaç!

 

Pederleň tagzym-togaby,

Geçmişiň ertä dowamy,

Kişňeýşiň – arsyň owazy,

Kalbymyň senasy, Rowaç!

 

Säher öwsen ýeller deýin,

Ýaz açylan güller deýin,

Joş uran köňüller deýin,

Sen ylham derýasy, Rowaç!

 

Ýyldyz syçradyp toýnagyň,

Beze sen türkmen toýlaryn.

Menzile ýetir arzuwym,

Bagtymyň seýrany Rowaç!

 

Nury-şuglasyň Güneşden,

Zyýatsyň altyn-kümüşden.

Serpaýyň ýetsin ýeňişden,

Döwrümiň döwrany Rowaç!