Türkmen-Türk paýdarlar täjirçilik banky

bildirişler

Türkmen-Türk paýdarlar täjirçilik bankynda  Aşgabat şäherinde we onuň welaýatlardaky bank gulluklarynda Türkmenistanda we daşary ýurtlarda goýberilen, halkara töleg ulgamy bolan  Master Card, VISA we American eхpress kartlarynyň üsti bilen bank  amallaryny amala aşyrmaklygy ýola goýulup, müşderilere  hyzmat edip başlandygyny habar berýäris. 

Aşgabat şäheriniň Oguzhan köçesiniň ugrundaky “Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy” Söwda merkezinde ýerleşýän bank gullugynypň telefon belgileri:42-27-93, 42-27-94.

Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheriniň Gurbansolta Eje köçesiniň 6/2-nji jaýynda ýerleşýän bank gullugynyň telefon belgileri: 800 322 5-59-09, 800 322 5-59-02.

Mary welaýatynyň Mary şäheriniň Mollanepes köçesiniň 3-nji jaýynda ýerleşýän bank gullugynyň telefon belgileri: 800522 6-73-37, 800522 6-74-73.

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň Niýazow Şaýolunyň Bahar kiçi etrapçasynyň 76/4-nji jaýynda ýerleşýän bank gullugynyň telefon belgileri :

800 422 9-61-68, 800 422 9-54-99.

Lebap welaýatynyň Atamyrat şäheriniň S.Niýazow köçesiniň 1-nji jaýynda