Türkmen-Türk paýdarlar täjirçilik banky

bildirişler

Amatly halkara töleg serişdesi bolan VISA bank kartlaryny hem açyp bermeklik bankymyz tarapyndan hödürlenýär.  

Hormatly raýatlar!

Türkmen Türk paýdarlar täjirçilik banky we onuň  Mary welaýatynyň Mary şäherinde, Lebap welaýatynyň Türkmenabat we Atamyrat şäherlerinde, Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherinde ýerleşen bank gulluklarynda ýurdumyzyň ilatyna we işewürlerine giň gerimli bank hyzmatlaryny, töleg we hasaplaşyklaryny, şeýle-de welaýatlarda  daşary ýurt puluny satmak we satyn almak hyzmahtlaryny amala aşyrýar.    

Häzirki wagytda bankymyz tarapyndan müşderilerimize Plastiki kartlary hem tiz wagtyň içinde açyp bermeklik, şol plastiki kartlaryň  üsti bilen  hyzmatlar boýunça we söwda nokatlaryndan satyn alynan harytlary söwda terminallarynyň üsti bilen nagyt däl görnüşinde hasaplaşyklary  amala aşyrmak hem-de bankomatlardan plastiki karty arkaly nagt pul çekmek mümkin.

Amatly halkara töleg serişdesi bolan VISA bank kartlaryny hem açyp bermeklik bankymyz tarapyndan hödürlenýär.  

Habarlaşmak üçin telefonlar: +993(12) 93-83-56, 93-83-54