Türkmen-Türk paýdarlar täjirçilik banky 

aragatnaşyk maglumatlary


Address: Aşgabat ş.Magtymguly şaýoly 111/2

Telefon: +993 12 93 83 62, +993 12 93 83 59

Fax: (+993 12) 93-83-47

E-mail: info@turkmenturkbank.com

E-mail :
Tekst :


Bolümiň ady Telefon nomeri
Manat amallary bölümi 93 - 68 - 15
Daşary ýurt puly amallary bölümi 93 - 83 - 54
Karzlary seljeriş bölümi 93 - 83 - 51
Karz hyzmatlary bölümi 93 - 50 - 85
Berlen karzlara gözegçilik bölümi 93 - 67 - 99
Buhgalter hasaby bölümi 93 - 66 - 47
Awtomatizasiýa bölümi 93 - 83 - 37
Altyn-Asyr plastiki kart bölümi 43-94-97, 43-94-98, 43-94-05
Işgärler bölümi 93 - 68 - 16
Içerki Audit bölümi 95 - 10 - 91
Hukuk bölümi 93 - 74 - 62
Bellik: Telefon belgiler üýtgäp biler
Arz-şikaýatlar üçin:
telefon: +99312 93 83 62
poçta: arz-sikayet@turkmenturkbank.com