Türkmen-Türk paýdarlar täjirçilik banky

bildirişler

Täze “Western Union” nokatlarymyz işläp başlady!

Türkmen-türk paýdarlar täjirçilik bankynyň Aşgabat şäheriniň, Oguzhan köçesiniň “Garzaşsyzlygyň 15 ýyllygy”  bazarynyň Söwda merkezinde täze açylan “Western Union” daşary ýurt pul geçirimli ulgamy ýokary hilli bank hyzmatlaryny ilata hyzmat edip başlady hem-de Bitarap Türkmenistan şaýolunyň 192-njy jaýynyň "Balşeker" söwda merkezinde №1 belgili bank gullugynda bulardan başgada Daşoguz şäheriniň Daýhan bankynyň baş binasynda, Mary şäheriniň Mollanepes köçesiniň 3-nji jaýynda, Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň Bahar kiçi etrapçasynyň 76/4 jaýynda we Lebap welaýatynyň Atamyrat şäheriniň S.Niýazow köçesiniň 1-nji jaýýynda “Western Union” daşary ýurt pul geçirimli ulgamy ýokary hilli ilata hyzmat edip başlady