Türkmen-Türk paýdarlar täjirçilik banky 

bildirişler

Hormatly müşderiler Türkmen-türk paýdarlar täjirçilik banky daşary ýurtlarda bilim alýan talyplaryň okuw töleglerini tölemeklik üçin hyzmatlaryny hödürleýär !

Daşary ýurtda bilim alýan talyplaryň  okuw töleglerini geçirmeklik üçin gerekli resminamalar şu aşakdakylardan ybarat :

- Daşary ýurduň bilim edarasynda okaýandygy baradaky güwanama;
- Daşary ýurt bilim edarasynyň bank hasaby barada doly maglumat (şertnama ýa-da hasap-faktura);
- Talybyň milli, daşary ýurt pasportlarynyň (daşary ýurda gidendigi-gelendigi baradaky ähli bellikler bilen) we dogluş hakyndaky şahadatnamasynyň göçürmesi;
- Talybyň okuw puluny tölejek raýatyň (maşgala agzasynyň) pasporty we göçürmesi.