Türkmen-Türk paýdarlar täjirçilik banky

täzelikler

Bankymyzyň şu aşakdaky salgylar boýunça täze bank gulluklary ilata ýokary hilli hyzmat edip başlady!

Türkmen-türk paýdarlar täjirçilik bankynyň  Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheriniň Al-Horezmi köçesiniň  10-njy jaýynyň  Daýhan bankynyň baş binasynda aragatnaşyk telefon belgileri 800 322 5-59-09, 800 322 5-59-02  täze açylan bank gullugy işläp başlady.

Mary welaýatynyň Mary şäheriniň Mollanepes köçesiniň 46-njy jaýynyň  Daýhan bankynyň baş binasynda aragatnaşyk telefon belgileri 800 522 6-76-63,          800 522 6-76-84.

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň Zelili köçesiniň 4-nji jaýynda aragatnaşyk telefon belgileri 800 422 9-01-78, 800 422 9-14-78.

Lebap welaýatynyň Atamyrat şäheriniň Garagum köçesiniň 5-nji jaýynda aragatnaşyk telefon belgisi 800 444 2-04-98.

Bank gulluklary şu aşakdaky amallary we bank hyzmatlarynyň görnüşlerini amala aşyrýarlar.

- Ilatyň daşary ýurt pulundaky we milli